بیماری حیوانات

بیماری های اسب

بیماری های اسب : ۱۰ بیماری شایع اسب + علائم و روش درمان

اسب به عنوان یک حیوان نجیب در طول تاریخ همیشه با انسان ارتباط همزیستی داشته است. بنابراین، شناخت بیماری های اسب، و اقدام جهت کنترل، پیشگیری و درمان آنها امری ضروری می باشد. برخی از مهم ترین و شایع ترین بیماری های اسب به شرح زیر هستند ... ادامه مطلب